เปิดยอดอัพเดทผู้ได้รับ “วัคซีนโควิด-19” ในประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแผนการฉีดวัคซีนในไทย ถือว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ โดยวัคซีนล็อตแรกได้จัดส่งให้องค์การเภสัชกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 200,000 โดส ล็อตที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 800,000 โดส และวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้มีการส่งมอบล็อตที่ 3 อีกจำนวน 1 ล้านโดส ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ ซายน์ จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขณะที่ วันที่ 25 เม.ย.มีวัคซีนโควิดของซิโนแวค อีก 500,000 โดส วันที่ 6 พ.ค.2564 รับวัคซีนซิโนแวคอีก 1 ล้านโดส วันที่ 14 พ.ค.ได้รับวัคซีนซิโนแวคอีก 500,000 โดส วันที่ 16 พ.ค.ได้รับวัคซีนซิโนแวคอีก 500,000 โดส วันที่ 20 พ.ค.ได้รับวัคซีนโควิดอีก 1.5 ล้านโดส วันที่ 5 พ.ค.2564 ซิโนแวค ส่งวัคซีนมาอีก 500,000 โดส วันที่ 10 มิ.ย.2564 ได้รับซิโนแวค อีก 1 ล้านโดส เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ซิโนแวคถึงไทยแล้ว 2 ล้านโดส ขณะที่วันที่ 1ก.ค.วัคซีนซิโนแวคถึงไทยอีก 1 ล้านโดส ส่วนวันที่ 7ก.ค.จีนบริจาควัคซีนให้ไทยอีก 2 ล้านโดส

ขณะที่บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ส่งวัคซีนให้กับไทยตั้งแต่เดือน ก.พ.จนถึงเดือน มิ.ย. แล้วจำนวน 4.7 ล้านโดส วันที่ 12 ก.ค.ญี่ปุ่นบริจาควัคซีนแอสตร้าเซ​นเน​ก้าให้ไทย 1.05 ล้านโดส วันที่ 30 ก.ค.สหรัฐอเมริกาบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้ไทย 1.5 ล้านโดส วันที่ 4 ส.ค.อังกฤษบริจาคแอสตร้าฯให้ไทย 415,000 โดส วันที่ 15 ส.ค.จีนส่งวัคซีนให้ไทยอีก 3 ล้านโดส และแอสตร้าเซเนก้า จากภูฏาน​อีก 150,000 โดส วันที่ 21 ส.ค. จีนส่งวัคซีนให้ไทยอีก 1 ล้านโดส รวมแล้วประเทศไทยมีวัคซีนโควิดให้ฉีดประชาชนทั้งหมด 25.55 ล้านโดส

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 20 ก.ย.2564 (ข้อมูลวันที่ 19 ก.ย.) รัฐบาลสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แล้วทั้งหมด 44.74 ล้านโดส คิดเป็น 41.43% ของประชากรชาวไทยทั้งหมด 70 ล้านคน โดยแบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 29.00 ล้านราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 14.97 ล้านราย และวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 621,462 ราย