เปิดยอดอัพเดตผู้รับ “วัคซีนโควิด-19” ในประเทศ 29 ม.ค.65 เข็ม 1 ฉีดแล้ว 52.25 ล้านราย เข็ม 2 ฉีดไปแล้ว 48.54 ล้านราย

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • วัคซีนเข็มที่ 3 กระตุ้น ไปแล้ว 13.91 ล้านราย
  • เข็มที่ 4 ยอดทะลุ 9.59 แสนราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ประเทศไทย มีประชาชนฉีดวัคซีนแล้วจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.- 28 ม.ค. 2565) โดยผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 52,252,610 ราย หรือ 74.65 % (จากจำนวนประชากร 70 ล้านคน) เข็มที่2 สะสม : 48,546,466 ราย หรือ 69.35% เข็มที่ 3 สะสม : 13,910,771 ราย หรือ 19.87% และเข็มที่ 4 สะสม : 959,603 ราย หรือ 13.71%

โดยภาพรวมยอดฉีดวัคซีนประจำ วันที่ 28 ม.ค.2565 ทั่วประเทศ มีดังนี้

เข็มที่ 1 : 31,574 ราย

เข็มที่ 2 : 79,719 ราย

เข็มที่ 3 : 318,829 ราย

เข็มที่ 4 : 31,113 ราย

สำหรับภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้มีจำนวน 8,618 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสม ณ 1 มกราคม 2565 อยู่ที่ 200,655 ราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19