เปิดยอดอัพเดตผู้รับ “วัคซีนโควิด-19” ในประเทศ 27 ม.ค.65 เข็ม 1 ฉีดแล้ว 52.20 ล้านราย เข็ม 2 ฉีดไปแล้ว 48.45 ล้านราย

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • วัคซีนเข็มที่ 3 กระตุ้น ไปแล้ว 13.52 ล้านราย
  • เข็มที่ 4 ยอดทะลุ 9.23 แสนราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ประเทศไทย มีประชาชนฉีดวัคซีนแล้วจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.- 27 ม.ค. 2565) โดยผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 52,206,701 ราย หรือ 74.58 % (จากจำนวนประชากร 70 ล้านคน) เข็มที่2 สะสม : 48,450,590 ราย หรือ 69.22% เข็มที่ 3 สะสม : 13,524,676 ราย หรือ 19.32% และเข็มที่ 4 สะสม : 923,911 ราย หรือ 13.20%

โดยภาพรวมยอดฉีดวัคซีนประจำ วันที่ 27 ม.ค.2565 ทั่วประเทศ มีดังนี้

เข็มที่ 1 : 31,214 ราย  

เข็มที่ 2 : 61,706 ราย

เข็มที่ 3 :  257,387 ราย

เข็มที่ 4 : 27,727 ราย

สำหรับภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้มีจำนวน 8,450 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสม ณ 1 มกราคม 2565 อยู่ที่ 192,037 ราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19