เปิดยอดอัพเดตผู้รับ “วัคซีนโควิด-19” ในประเทศ 15 ม.ค.65 เข็ม 1 ฉีดแล้ว 51.75 ล้านราย เข็ม 2 ฉีดไปแล้ว 47.52 ล้านราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ประเทศไทย มีประชาชนฉีดวัคซีนแล้วจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.- 14 ม.ค. 2565) โดยผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 51,758,154 ราย หรือ 73.94% (จากจำนวนประชากร 70 ล้านคน) เข็มที่2 สะสม : 47,521,909 ราย หรือ 67.88% เข็มที่ 3 สะสม : 9,929,824 ราย หรือ 14.19% และเข็มที่ 4 สะสม : 600,415 ราย หรือ 8.58%

โดยภาพรวมยอดฉีดวัคซีนประจำ วันที่ 14 ม.ค.2565 ทั่วประเทศ มีดังนี้

เข็มที่ 1 : 47,749 ราย  

เข็มที่ 2 : 130,054 ราย

เข็มที่ 3 :  368,248 ราย

เข็มที่ 4 : 42,783 ราย

สำหรับภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 7,793 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสม ณ 1 มกราคม 2565 อยู่ที่ 92,973 ราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19