เปิดยอดอัพเดตผู้รับ “วัคซีนโควิด-19” ในประเทศ 13 ม.ค.65 เข็ม 1 ฉีดแล้ว 51.69 ล้านราย เข็ม 2 ฉีดไปแล้ว 47.36 ล้านราย

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • วัคซีนเข็มที่ 3 กระตุ้น ไปแล้ว 9.47 ล้านราย
  • เข็มที่ 4 ยอดทะลุ 5.53 แสนราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ประเทศไทย มีประชาชนฉีดวัคซีนแล้วจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.- 13 ม.ค. 2565) โดยผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 51,695,957 ราย หรือ 73.85% (จากจำนวนประชากร 70 ล้านคน) เข็มที่2 สะสม : 47,360,883 ราย หรือ 67.66% เข็มที่ 3 สะสม : 9,479,827 ราย หรือ 13.54% และเข็มที่ 4 สะสม : 553,086 ราย หรือ 7.90%

โดยภาพรวมยอดฉีดวัคซีนประจำ วันที่ 13 ม.ค.2565 ทั่วประเทศ มีดังนี้

เข็มที่ 1 : 35,954 ราย  

เข็มที่ 2 : 94,090 ราย

เข็มที่ 3 :  291,130 ราย

เข็มที่ 4 : 30,983 ราย

สำหรับภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 8,158 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสม ณ 1 มกราคม 2565 อยู่ที่ 85,180 ราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19