เปิดยอดอัพเดตผู้รับ “วัคซีนโควิด-19” ในประเทศ 5 ธ.ค.64 เข็มที่ 1 ฉีดแล้ว 49.08 ล้านราย เข็ม 2 ฉีดสะสม 42 ล้านราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ประเทศไทย มีประชาชนฉีดวัคซีนแล้วจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.- 4 ธ.ค. 2564) โดยผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 49,089,774 ราย หรือ 70.13% (จากจำนวนประชากร 70 ล้านคน) เข็มที่2 สะสม : 42,383,678 ราย หรือ 60.55% เข็มที่ 3 สะสม 3,674,126 ราย หรือ 5.25% และ เข็มที่ 4 สะสม : 20,993 ราย หรือ 0.30%

โดยภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 5 ธ.ค. 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ

เข็มที่ 1 : 52,994 ราย  

เข็มที่ 2 : 39,511 ราย

เข็มที่ 3 : 22,180 ราย

เข็มที่ 4 : 1, 043ราย

สำหรับภาพรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 4,704 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,112,378 ราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19