เปิดมุมมองใหม่บุกตลาดเมืองเซินเจิ้น สร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการ 

  • กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ช่วยเปิดมุมมองผู้ส่งออก
  • แลกเปลี่ยนความรู้-เสริมสร้างองค์ความรู้ข้อมูล
  • สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – เซินเจิ้น

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเสวนา “โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – เซินเจิ้น” ในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมแรกที่เกิดขึ้นต่อยอดจาก MOU ความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ CCPIT Shenzhen และสอดรับกับนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ให้ความสำคัญกับตลาดจีนอย่างมาก เนื่องจากเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับแรกของไทย โดยมีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดทำความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศจีนในทุกรูปแบบ ซึ่งสำหรับกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ จึงนับเป็นก้าวแรกของความร่วมมือระหว่างกันที่สำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสทางการตลาดต่างๆ เป็นโอกาสดีที่จะได้รับฟังประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเมืองเซินเจิ้นโดยเฉพาะ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในตลาดจีนต่อไป

ทั้งนี้งานเสวนาดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการแข่งขันให้มีทักษะในการต่อยอดธุรกิจเพื่อขยายตลาดต่างประเทศ โดยเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย – เซินเจิ้น หาความร่วมมือทางการค้า ผู้ประกอบการได้ทราบถึงสถานการณ์นโยบายการค้าเศรษฐกิจของจีนและเมืองเซินเจิ้น เปิดมุมมองใหม่ทางการค้าของสินค้าไทยในเมืองเซินเจิ้นในยุค New Normal และรู้ถึงโอกาสความร่วมมือในการทำการค้าและการลงทุน เป็นต้น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมเสวนาให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์กันอย่างมากมาย