เทสโก้ โลตัส ชู 3 พันธกิจ นำลูกค้า พนักงานและสังคมไทย ฝ่าวิกฤตไวรัสโควิด-19

  • เทสโก้ โลตัส ดำเนินการตามพันธกิจ 3 ประการ 
  • ช่วยให้ลูกค้า พนักงาน และสังคมไทย ฝ่าวิกฤติโควิด-19 
  • ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน 
  • จัดหาสินค้าที่จำเป็นและอาหารให้เพียงพอในราคาที่เอื้อมถึงสำหรับประชาชน
  • ใช้งบประมาณไปแล้ว รวมกว่า 120 ล้านบาท

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ตั้งแต่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น โดยเราได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกที่มีความสำคัญมาก คือดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงานของเรา โดยเราได้มอบหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยจำนวน 200,000 ชิ้นให้กับลูกค้าและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดในทุกสาขาทั้ง 2,000 แห่ง ตั้งแต่การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ไปจนถึงการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าและเพื่อนพนักงานทุกคน 

รวมทั้งจำกัดจำนวนลูกค้าเข้าร้านเอ็กซ์เพรส ติดสติ๊กเกอร์บนพื้นในสาขาใหญ่ตามหลัก social distancing และการจัดให้มีช่วงเวลาและช่องทางชำระเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และผู้พิการ ในส่วนของเพื่อนพนักงาน เทสโก้ โลตัส ได้ทำประกันสุขภาพป้องกันโรคโควิด-19 ให้พนักงาน 37,000 ตำแหน่งที่ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในสาขา เพิ่มเติมจากการจัดหาหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือ เพื่อปกป้องทั้งพนักงานเองและลูกค้าด้วย” 

“พันธกิจประการที่สอง ซึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดและอาหารแห้ง ให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของลูกค้า โดยเรายึดมั่นในการจำหน่ายสินค้าในราคาที่คุ้มค่าและเป็นธรรมทุกวัน นอกจากนั้น เรายังมีโครงการมอบอาหาร 1 ล้านมื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ตกงาน สำหรับเพื่อนพนักงานของเราที่มุ่งมั่นทำงานหนักมาตลอดเพื่อให้บริการสินค้าที่เพียงพอแก่ลูกค้า เราได้มอบบัตรของขวัญมูลค่า 2,000 บาท ให้กับพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในสาขาและศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ แทนคำขอบคุณและเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับตนเองและครอบครัวท่ามกลางวิกฤตินี้” 

“ประการที่สาม คือการให้การสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ได้แก่ การจ้างงานพนักงานของร้านค้าที่เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าที่ต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามนโยบายภาครัฐ โดยบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานประเภทชั่วคราวในสาขาใกล้บ้าน เพื่อให้พนักงานเหล่านี้ยังสามารถดำรงชีพและหาเลี้ยงครอบครัวได้ สาขาของเราทั่วประเทศ ยังได้จัดหาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นส่งมอบให้กับโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานราชการในทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนั้น เรายังได้เชิญชวนลูกค้าและประชาชน ร่วมกันส่งกำลังใจและคำขอบคุณให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านโครงการ ‘ครอบครัวไทย สู้ไปด้วยกัน’ โดยเทสโก้ โลตัส จะมอบถุงยังชีพที่มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับครอบครัวของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ใน 30 โรงพยาบาล แทนคำขอบคุณของครอบครัวทั่วประเทศไทยที่ได้รับการดูแลอย่างดี” 

“ความช่วยเหลือและมาตรการต่างๆ เหล่านี้ เป็นเพียงมาตรการในเบื้องต้นเท่านั้น ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทสโก้ โลตัส จะเดินหน้าปฏิบัติตามพันธกิจทั้ง 3 ข้อ เพื่อช่วยให้ประชาชนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแข็งแรง” นายสมพงษ์กล่าวสรุป