“เทพไท”ชงสภาฯเร่งปลดล็อกกระท่อมให้ประชาชนปลูกได้บ้านละ 1 ต้นพร้อมจี้ ป.ป.ส.ขยายพื้นที่ทดลองให้ครอบ คลุมทั่วประเทศ

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร แถลงเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พิจารณาขยายพื้นที่ทดลองเพาะปลูกพืชกระท่อม หลังจากพบว่ามีการกำหนดพื้นที่เพาะปลูกของประชาชนเพียง 135 หมู่บ้านทั่วประเทศ จึงเห็นว่าไม่ครอบคลุมกับประชาชนที่ต้องการอย่างเท่าเทียมกัน โดยเสนอให้ ป.ป.ส.พิจารณาขยายพื้นที่เพาะปลูกออกไปเป็นระยะ เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียโอกาส

ส่วนความคืบหน้าการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เพื่อปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด 100% นั้น นายเทพไท กล่าวว่า คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในสมัยประชุมนี้ ประมาณเดือนกรกฎาคม โดยการปลอดล็อกครั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เสนอให้ประชาชนสามารถปลูกพืชกระท่อมได้บ้านละ 1 ต้น และมีระบบการตรวจสอบผ่านการติดคิวอาร์โค้ด และหากชุมชนใดต้องการปลูกพืชกระท่อมให้เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ก็สามารถทำได้ แต่ต้องขออนุญาตจากรัฐบาล ส่วนการนำกระท่อมไปเป็นพืชเศรษฐกิจ ทั้งการผลิตเป็นยารักษาโรค หรือ เครื่องดื่มชูกำลัง ก็สามารถทำได้ แต่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่หากมีการนำพืชกระท่อมไปต้มเป็นยาเสพติดประเภทสี่คูณร้อยร่วมกับยาเสพติดประเภทอื่น จะยังคงโทษไว้ ยกเว้นการต้มในลักษณะเป็นน้ำชาเท่านั้น

นายเทพไท กล่าวย้ำว่า การปลดล็อกกระท่อมในขณะนี้ดำเนินมาได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เพราะยังต้องรอการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ จึงขอย้ำว่า หากผู้ใดมีพืชกระท่อมครอบครองอยู่ในขณะนี้ ยังมีความผิดตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการจับกุม โดยขอให้ดูเจตนาการครอบครองด้วย