เต็มตัว! “ฐากร ตัณฑสิทธิ์” อดีตเลขาธิการกสทช. เข้าสู่ การเมือง สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย

  • นั่งประธานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
  • กำหนดแนวทางนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างรากฐานที่มั่นคง
  • สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้สมบูรณ์เกิดประโยชน์กับประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย  ได้ลงนามแต่งตั้ง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ สร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้สมบูรณ์เกิดประโยชน์กับประชาชน รวมถึงกำหนดแนวทางนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างรากฐานที่มั่นคง และต่อยอดสู่การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศให้อยู่ในระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล สร้างโอกาสที่ดีให้ประชาชนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์จากธุรกิจการค้าและการลงทุน เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นของประเทศไทยในระดับชุมชนภูมิภาคและประเทศรวมถึงผลักดันโอกาสที่ดีให้กับอุตสาหกรรมทั้งในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

ทั้งนี้การรับตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศของนายฐากร ถือเป็นการเข้าสู่วงการเมืองอย่างเต็มตัว จากก่อนหน้านี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด