เตือนแล้วนะหนูๆ… “กอร.ฉ.” แจ้งชุมนุมม็อบราชประสงค์ผิด “พ.ร.ก.ฉุกเฉิน”ได้ไม่คุ้มเสียส่งผลในอนาคต-ประวัติได้

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) กล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง (กอร.ฉ.) ประกาศเตือนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมแยกราชประสงค์โดยเฉพาะที่เป็นเยาวชน และ นักศึกษา โดยให้ตระหนักในข้อกฎหมาย และระมัดระวังในการแสดงออก สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 04.00 น. ซึ่งทางรัฐบาลได้เห็นว่าสถานการณ์การชุมนุมมีลักษณะปลุกระดมให้มีการชุมนุมโดยไม่สงบเรียบร้อยทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวาย

ทั้งนี้จึงได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจึงทำให้การปฏิบัติและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเปลี่ยนไปเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคดีอาญา ซึ่งตามคำสั่ง นายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 ลง 15 ตุลาคม 2563 กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญาด้วย