เตรียมชง “กกร.” ร่วม-ไม่ร่วม “ซีพีทีพีพี” สัปดาห์นี้

  • หลังหอการค้าไทยศึกษาข้อดีข้อเสียเสร็จแล้ว
  • ย้ำภาครัฐต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจน-รวดเร็ว
  • นักลงทุนต่างชาติรอดูท่าทีก่อนตัดสินใจลงทุนไทย

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะทำงานศึกษาข้อดี ข้อเสียของการที่ไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อความเป็นหุ้นส่วนข้ามแปซิฟิก (ซีพีทีพีพีของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้รวบรวมผลการศึกษาดังกล่าวเสร็จแล้ว และจะเสนอให้กกร.ประกาศจุดยืนว่า จะสนับสนุนให้ไทยเข้าร่วมเจรจาหรือไม่ในสัปดาห์นี้

ซึ่งภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลแสดงจุดยืนที่ชัดเจน และรวดเร็ว เพราะที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติ ทั้งที่ลงทุนในไทยอยู่แล้ว และสนใจที่จะเข้าลงทุน สอบถามมาตลอดว่า ไทยมีจุดยืนต่อซีพีทีพีพีอย่างไร เพื่อประกอบพิจารณาเข้ามาลงทุน หรือขยายลงทุน 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมยังกังวลในหลายประเด็นใหญ่ที่ต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องสร้างความชัดเจนและชี้แจงให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อเท็จจริง ทั้งการเปิดเสรีสินค้า ที่ความตกลงกำหนดให้สมาชิกต้องนำสินค้าสัดส่วน 99% ของรายการสินค้าที่ค้าขายกันในซีพีทีพีพี มาลดภาษีนำเข้า ซึ่งมีทั้งสินค้าที่ไทยพร้อมแข่งขัน และไม่พร้อมแข่งขัน 

นอกจากนี้ ยังกังวลกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดว่า วัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตได้จากไทย จะได้รับการลดภาษีภายใต้ความตกลงหรือไม่ หากไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก รวมถึงประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่กำหนดให้สมาชิกจะต้องเปิดให้สมาชิกอื่นเข้ามาประมูลงานภาครัฐได้ ซึ่งถ้าไทยจะเข้าร่วม ไทยต้องเปิดให้นักลงทุนจากประเทศสมาชิก เข้ามาประมูลงานภาครัฐแข่งกับคนไทย และในความตกลง ได้ห้ามให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ประกอบการไทยเหนือประเทศอื่น

ขณะเดียวกัน ยังมีประเด็นมาตรฐานแรงงาน ที่ความตกลงเปิดให้แรงงานตางด้าว สามารถจัดตั้งสมาพันธ์แรงงานต่างด้าวได้ เช่น ถ้าไทยจะเข้าเป็นสมาชิก ไทยต้องยอมให้แรงงานต่างด้าวในไทย ตั้งสมาพันธ์แรงงานต่างด้าว ซึ่งกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ของไทย ไม่อนุญาตเรื่องนี้ และสุดท้าย คือ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยา (ซีแอลและการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ที่ความตกลงบังคับให้สมาชิกต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (ยูพอฟ 1991)