เดินทางขนส่งทางรางไม่ต้องกังวลรถไฟเพิ่มขบวนรถรองรับไม่มีตกค้าง

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์  รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 65 ซึ่งเป็นวันก่อนวันสุดท้ายของการหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 มีประชาชนทะยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างมาก จากตัวเลขผู้ใช้บริการรถไฟระหว่างเมืองมีจำนวนกว่า 4.1 หมื่นคน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้โดยสารขาเข้าจากต่างจังหวัด ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะต้องการกลับมาพักผ่อนก่อนเข้าสู่ช่วงการทำงานตามปกติ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากเป็นการช่วยกันลดความหนาแน่นของการใช้บริการระบบขนส่งทางรางเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด

สำหรับวันนี้ 17 เม.ย. 65 วันสุดท้ายของการหยุดช่วงเทศกาล คาดว่าจะมีประชาชนยังคงใช้บริการระบบขนส่งทางรางเดินทางกลับเข้ามากันตลอดทั้งวันและอาจยาวไปจนถึงช่วงค่ำ โดยผู้ให้บริการระบบขนส่งทางรางได้มีการเพิ่มความถี่ขบวนรถในชั่วโมงเร่งด่วนและเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ในวันนี้ 17เม.ย.65 มีการขบวนทั้งหมด 5 ขบวน แบ่งเป็น ขาเข้า 4 ขบวน ได้แก่เส้นทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพ / อุบลราชธานี – กรุงเทพ / ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ / อุดรธานี – กรุงเทพ และขาออก 1 ขบวน ได้แก่ กรุงเทพ – อุบลราชธานี) รวมทั้งขยายเวลาการจำหน่ายตั๋วเดินทาง จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางเดินรถ จุดตัดทางถนนและทางรถไฟ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ รวมทั้งประสานขอให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และสุนัขตำรวจ K-9 เพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทาง