เช็คเลย! ไทยฉีด “วัคซีนโควิด-19” แล้วกี่ราย-จังหวัดไหนฉีดวัคซีนแล้วบ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแผนการฉีดวัคซีนในไทย ถือว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ โดยวัคซีนล็อตแรกได้จัดส่งให้องค์การเภสัชกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 200,000 โดส ล็อตที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 800,000 โดส และวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้มีการส่งมอบล็อตที่ 3 อีกจำนวน 1 ล้านโดส ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ ซายน์ จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัทแอสตราเซเนกา ขณะที่ วันที่ 25 เม.ย.มีวัคซีนโควิดของซิโนแวค อีก 500,000 โดส วันที่ 6 พ.ค.2564 รับวัคซีนซิโนแวคอีก 1 ล้านโดส รวมแล้วประเทศไทยมีวัคซีนโควิดทั้งหมด 3.5 ล้านโดส

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 7 พ.ค.2564 รัฐบาลสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แล้วทั้งหมด 1.73 ล้านโดส คิดเป็น 1.80% ของประชากรชาวไทยทั้งหมด 70 ล้านคน โดยแบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 1.26 ล้านราย และวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 467,785 ราย

สำหรับจังหวัดที่มีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่1 จำนวน 284,839 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 82,031 ราย

2.ภูเก็ต แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 143,981 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 68,255 ราย

3.สมุทรสาคร แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่1 จำนวน 96,790 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 93,573 ราย

4.ตาก แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 45,499 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 28,818 ราย

5.สุราษฎร์ธานี​ แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 34,365 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 25,881 ราย