เช็คเลย! ไทยฉีด “วัคซีนโควิด-19” แล้วกี่ราย-จังหวัดไหนฉีดวัคซีนแล้วบ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแผนการฉีดวัคซีนในไทย ถือว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ โดยวัคซีนล็อตแรกได้จัดส่งให้องค์การเภสัชกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 200,000 โดส ล็อตที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 800,000 โดส และวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้มีการส่งมอบล็อตที่ 3 อีกจำนวน 1 ล้านโดส ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ ซายน์ จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัทแอสตราเซเนกา รวมแล้วประเทศไทยมีวัคซีนโควิดทั้งหมด 2 ล้านโดส

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 12 เม.ย.2564 รัฐบาลสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แล้วทั้งหมด 578,532 โดส คิดเป็น 0.72% ของประชากรชาวไทยทั้งหมด 70 ล้านคน โดยแบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 505,215 ราย และวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 73,317 ราย

สำหรับจังหวัดที่มีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่1 จำนวน 105,664 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 14,900 ราย

2.ภูเก็ต แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่1 จำนวน 90,542 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 1,979 ราย

3.สมุทรสาคร แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่1 จำนวน 81,315 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 34,937 ราย

4.ตาก แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่1 จำนวน 29,461 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 2,424 ราย

5.สุราษฎร์ธานี แบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่1 จำนวน 26,402 ราย วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 1,114 ราย