เช็คด่วน!จะเดินทางไปไหนมาไหนทางหลวงชนบทเค้าปิดถนน 19 สายทางทั่วประเทศสกัดโควิด -19

  • แนะประชาชนเช็คด่วนกรมทางหลวงชนบทสั่งปิดใช้ถนน19 เส้นทาง
  • จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการ ณ จุดคัดกรอง 129 แห่ง 97 สายทางทั่วทุกภูมิภาค
  • ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลล้างมือ,แนะนำข้อมูลเส้นทางลัด-เลี่ยง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานทางหลวงชนบท และแขวงทางหลวงชนบทในบางพื้นที่ทั่วไทย ได้ดำเนินการระงับใช้ถนนทางหลวงชนบท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของจังหวัด โดยจะยกเว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการพบแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ การขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค การประกอบอาชีพต่างพื้นที่ และยานพาหนะทางราชการเท่านั้นที่จะสามารถผ่านได้เป็นกรณีพิเศษเท่านั้น อย่างไรก็ตามบุคคลใดจะเดินทางผ่านถนนทางหลวงชนบทจะต้องมีหลักฐานการผ่านทางเช่น ใบนัด หรือหนังสือรับรองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งในส่วนของ ทช.ได้ทำการระงับการใช้ถนนทางหลวงชนบทไปแล้ว จำนวน 19 สายทางทั่วไทย การจะเปิดให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมาได้ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำหรับถนนทางหลวงชนบทจำนวน 19 สายทางทั่วไทย ที่มีการปิดการสัญจรไม่สามารถเดินทางผ่านได้แบบปกติ ประกอบไปด้วย

-ถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.5049 แยก ทช.ปน.2043-บ้านพุทธนิมิตร อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

-ถนนทางหลวงชนบทสาย ปน.2064 แยก ทล.42-บ้านปุหรน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
-ถนนทางหลวงชนบทสาย รน.5011 แยก ทช.รน.1007 บ้านทุ่งตาพล ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง
-ถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.4022 แยก ทล.1103 บ้านกองวะ อ.ดอยเต๋า,ลี้ จ.เชียงใหม่
-ถนนทางหลวงชนบทสาย ลป.1013 แยก ทล.1-บ้านน้ำล้อม อ.งาว จ.ลำปาง
-ถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.3037 แยก ทล.118-บ้านใหม่หมอกจ๋าม อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
-ถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4024 แยก ทล.1126-บ้านบัวค่ำ ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
-ถนนทางหลวงชนบทสาย พย.4025 แยก ทล.1021-บ้านห้วยหลวง หมู่ 13 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
-ถนนทางหลวงชนบทสาย นน.4010 แยก ทล.1026-บ้านปากห้วยอ้อย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
-ถนนทางหลวงชนบทสาย ยล.3009 แยก ทล. 410 บ้านบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
-ถนนทางหลวงชนบทสาย ยล.4013 แยก ทล. 4065 บ้านลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา
-ถนนทางหลวงชนบทสาย ยล.4019 แยก ทล. 4067 บ้านโกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
-ถนนทางหลวงชนบทสาย ยล.4023 แยก ทล. 4065 บ้านบูเก๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา
-ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.3030 แยก ทล.402-บ้านกะทู้ อ.ถลาง,เมือง จ.ภูเก็ต
-ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4018 แยก ทล.4031-บ้านโคกโตนด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
-ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4031 แยก ทล.4027-บ้านบางโรง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
-ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4010 แยก ทล.4022-บ้านกระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต
-ถนนทางหลวงชนบทสาย ภก.4024 แยก ทล.4030-บ้านยา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
-ถนนเชิงสะพานแสนสุข-ยโสธร (ยส.010) ช่วงบ้านท่าเสียว ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

นอกจากนี้ ทช.ยังได้ร่วมบูรณาการและสนับสนุนการตั้งหน่วยบริการจุดคัดกรองบนถนนทางหลวงชนบท จำนวน 97 สายทาง (129 แห่ง) ซึ่งจุดคัดกรองดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนทำหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริการเจลล้างมือ และแนะนำข้อมูลเส้นทางลัด-เลี่ยง