เช็กเลย! ไทยฉีด “วัคซีนโควิด-19” ประชาชนแล้วกี่ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแผนการฉีดวัคซีนในไทย ถือว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ โดยวัคซีนล็อตแรกได้จัดส่งให้องค์การเภสัชกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 200,000 โดส ล็อตที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 800,000 โดส และวันที่ 10 เมษายน 2564 ได้มีการส่งมอบล็อตที่ 3 อีกจำนวน 1 ล้านโดส ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค ไลฟ์ ซายน์ จำกัด สาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัทแอสตราเซเนกา

ขณะที่ วันที่ 25 เม.ย.มีวัคซีนโควิดของซิโนแวค อีก 500,000 โดส วันที่ 6 พ.ค.2564 รับวัคซีนซิโนแวคอีก 1 ล้านโดส วันที่ 14 พ.ค.ได้รับวัคซีนซิโนแวคอีก 500,000 โดส วันที่ 16 พ.ค.ได้รับวัคซีนซิโนแวคอีก 500,000 โดส วันที่ 20 พ.ค.ได้รับวัคซีนโควิดอีก 1.5 ล้านโดส วันที่ 5 พ.ค.2564 ซิโนแวค ส่งวัคซีนมาอีก 500,000 โดส วันที่ 10 มิ.ย.2564 ได้รับซิโนแวค อีก 1 ล้านโดส รวมแล้วประเทศไทยมีวัคซีนโควิดทั้งหมด 7.5 ล้านโดส

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 11 มิ.ย.2564 (ข้อมูลวันที่ 10 มิ.ย.)​ รัฐบาลสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้แล้วทั้งหมด 5.66 ล้านโดส คิดเป็น 5.92 % ของประชากรชาวไทยทั้งหมด 70 ล้านคน โดยแบ่งเป็น วัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 4.14 ล้านราย และวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 1.52 ราย