เชิญมาช้อป! ธ.ก.ส.จัดตลาดนัดของดี วิถีชุมชน เพิ่มช่องทางสร้างรายให้เกษตรกร

วันที่ 24 ก.พ.2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดตลาดนัดของดี วิถีชุมชน โดยนำผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้าวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยให้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

 สำหรับในครั้งนี้มีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 58 บูธ อาทิ เครื่องหนังเมธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มผ้าบาติกสีธรรมชาติ จังหวัดสงขลา ปลาสลัดก้าง จังหวัดราชบุรี วิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กลุ่มเครื่องหนังรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย วิสาหกิจชุมชนรุ่งเรืองพัฒนากาแฟ จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมผักสดและผลไม้มากมายจากสวนเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564  ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ