เฉลย…เอ็มโอยูข้อไหนที่ถูกตัดออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การถกเถียงกันเรื่องการเซ็นเอ็มโอยูจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ 22พฤษภาคม ที่ผ่านมา ข้อเสนอในเอ็มโอยูเดิม ที่พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยและจะขอสงวนสิทธิ์คือข้อ 2 ที่ระบุว่า “เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมทุกพรรคจะร่วมผลักดันการอำนวยความยุติธรรมในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองผ่านกลไกของรัฐสภา” ซึ่งทางพรรคก้าวไกลได้ตัดออกในที่สุด

แล้วแทรกเรื่องสาธารณสุขเข้ามาในข้อ 20ซึ่งแต่เดิมไม่มี โดยระบุว่า 20. ยกระดับระบบสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ทั้งการป้องกันรักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ทำให้เอ็มโอยูมีครบ 23 ข้อ ตามที่สื่อมวลชนได้เสนอไปก่อนหน้านั้นแล้ว