“เงินฝากธนาคารสหรัฐ”ลดลง 9.84 หมื่นล้านดอลล์ มากสุดรอบ 1 ปี หลังเผชิญวิกฤติแบงก์

  • เงินฝากในธนาคารขนาดเล็กร่วง 1.2 แสนล้านดอลลาร์
  • เงินฝากของบริษัทขนาดใหญ่ 25 แห่ง
  • เพิ่มขึ้นเกือบ 6.7 หมื่นล้านดอลลาร์

วันที่ 25 มีนาคม 2566 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ยอดเงินฝากของธนาคารสหรัฐลดลงมากที่สุดในรอบเกือบ 1 ปีในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่วิกฤตของธนาคารหลายแห่งทำให้ตลาดการเงินปั่นป่วนทั่วโลก โดยยอดเงินฝากที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการร่วงลงหนักสุดเป็นประวัติการณ์ของยอดเงินฝากในธนาคารขนาดเล็ก

ธนาคารกลางสหรัฐได้เปิดเผยข้อมูล พบว่า การลดลงทั้งหมดเป็นผลมาจากการลดลงของเงินฝากในสถาบันขนาดเล็ก โดยเงินฝากธนาคารลดลง 9.84 หมื่นล้านดอลลาร์ สู่ 17.5 ล้านล้านดอลลาร์ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 มีนาคม 2566

โดยเงินฝากในธนาคารขนาดเล็กร่วงลง 1.2 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่เงินฝากของบริษัทขนาดใหญ่ 25 แห่ง เพิ่มขึ้นเกือบ 6.7 หมื่นล้านดอลลาร์

เงินฝากที่เรียกว่า “อื่นๆ” ซึ่งไม่รวมบัญชีที่มีวันครบกำหนด เช่น บัตรเงินฝาก ลดลง 7.82 หมื่นล้านดอลลาร์ เป็น 15.7 ล้านล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนเงินฝากที่มีสภาพคล่องมากขึ้น เช่น เงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันลดลง 6.1% ซึ่งเป็นการลดลงมากที่สุด หากย้อนกลับไปในช่วงต้นทศวรรษ 1970