เคาะ 2 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  • ชดเชยดอกเบี้ยเก็บสต๊อก 4%-สินเชื่อรวบรวมข้าวโพด
  • ตั้ง “วอร์รูม” เกาะติดสถานการณ์และสร้างสมดุลทุกภาคส่วน
  • ย้ำแม้ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยแต่ยังสูงกว่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ที่มีนายภูมะรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รองรับผลผลิตปี 66/67 ที่จะออกสู่ตลาดมากในเดือนพ.ย.นี้ รวม2 มาตรการ โดยเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป ซึ่งได้แก่ 1. โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 66/67 เพื่อดูดซับผลผลิตในช่วงออกมาก และเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้รวบรวม โดยชดเชยดอกเบี้ยให้ 4% เพิ่มขึ้นจาก 3% ในโครงการในปีที่ผ่านมา เพราะอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ปรับตัวสูงขึ้น

และ2. สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 66/67 เป็นการเพิ่มสภาพคล่องแก่สถาบันเกษตรกร โดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ย 1% ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยภาครัฐจะเป็นผู้ชดเชยเพิ่มเติมให้ พร้อมกันนั้น แต่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับการค้าโลกโดยมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานร่วมกัน เพื่อกำกับดูแล ส่งเสริมการผลิตที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานและสอดคล้องกับการค้าโลก

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้มีการตั้งวอร์รูม โดยให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ เอกชน และเกษตรกร ร่วมกันทำงานในเชิงรุก ในการติดตามสถานการณ์ กำกับดูแล ทั้งด้านการผลิต การตลาด การนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบทดแทน ให้มีความสมดุลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ โดยล่าสุดราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 10.15 บาท แม้อ่อนตัวเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี และสูงกว่าราคาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง