เคาะแล้ว! เพิ่มกรอบเพดานหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ต่อจีดีพี รองรับกู้เงินเพิ่ม

วันที่ 20 ก.ย.2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว. เปิดเผยว่า วันนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) จากเดิมที่กำหนดไว้ ต้องไม่เกิน 60% ของจีดีพี เป็นต้องไม่เกิน 70% ของจีดีพี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาล และไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำเนินนโยบายการคลังในระยะปานกลาง โดยยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี

ส่วนการทบทวนกรอบสัดส่วนการบริหารหนี้สาธารณะในครั้งนี้เป็นไปตามความในมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดให้มีการทบทวนสัดส่วนต่างๆ อย่างน้อยทุกสามปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐได้มีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนกรอบสัดส่วนหนี้สาธารณะแล้ว จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันที่ 21 ก.ย.2564 ทันที ส่วนจะกู้เพิ่มได้เท่าใดนั้นจะต้องดูการขยายตัวจีดีพีประกอบด้วย