เคาะแล้ว! “หมอสรณ” นั่งประธานกสทช.ชุดใหม่

  • 5 อรหันต์ ประชุมพร้อมเพียง 
  • คัดเลือกประธานกสทช. 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เชิญผู้ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แก่ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ, ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต, ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์, นายต่อพงศ์ เสลานนท์ และ รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย 

โดยทั้ง 5 คน ได้ประชุมร่วมกันเพื่อเลือกประธาน กสทช. ซึ่งมีมติเลือก นพ.สรณ เป็นประธาน และเมื่อได้ประธานกสทช.คนใหม่แล้ว ทางสำนักงานเลขาวุฒิสภา จะนำผลการเลือกประธาน กสทช.ดังกล่าว แจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบแล้ว และประธานวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทราบ เพื่อนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว

ส่วนกระบวนการสรรหา กสทช. 2 ด้านที่เหลือ ได้แก่ กิจการโทรคมนาคม และอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. หรือด้านกฎหมายนั้น ต้องเริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งเมื่อได้ชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาแล้ว จะส่งให้ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ และไม่ให้เห็นชอบต่อไป