เคาะแล้ว!อภิปรายไม่ไว้วางใจ 4 วัน 16-19 ก.พ.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมร่วมกันกับผู้แทนคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิป 2 ฝ่าย) โดยมี นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล และนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน ร่วมประชุม โดยมีมติกำหนดให้มีการประชุมสภาฯ เป็นการชดเชยทุกวันศุกร์ ยกเว้นวันศุกร์ที่ 12 ก.พ.และวันศุกร์ที่ 26 ก.พ.

ทั้งนี้ เบื้องต้นกำหนดให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ระหว่างวันที่ 16 – 19 ก.พ.นี้ และลงมติวันที่ 20 ก.พ.นอกจากนี้ กำหนดให้วันที่ 24 – 25 ก.พ.เป็นการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ วาระที่ 2 และเบื้องต้นกำหนดการขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญเพื่อลงมติร่างรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 ในวันที่ 17 – 18 มี.ค.พร้อมกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. …. ในวาระที่ 2 – 3