เครื่องบินจอดบานเต็มลานจอด”สนามบินสุวรรณภูมิ”

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ สายปฎิบัติการ 1 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สายการบินที่ทำการบิน สนามบินสุวรรณภูมิ ต้องหยุดทำการบินชั่วคราว ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทำให้อากาศยานต้องจอดค้างสนามบินสุวรรรภูมิเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้หลุมจอดอากาศยานของ สุวรรณภูมิ.ที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

ดังนั้นทางสุวรรณภูมิจึงได้จัดทำแผนการกำหนดจุดจอดอากาศยานชั่วคราว (Temporary Aircraft Parking) สำหรับจอดอากาศยานของสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยใช้พื้นที่บนทางขับ T18 ซึ่งเป็นทางขับเส้นใหม่ที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนอากาศยานบริเวณอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite: SAT-1) ด้านทิศเหนือ เป็นจุดจอดอากาศยานชั่วคราวสำหรับอากาศยาน Code E จำนวน 16 ลำ เพื่อลดผลกระทบในการขับเคลื่อนของอากาศยานในพื้นที่ทางขับอื่นๆ

โดย สนามบินสุวรรณภูมิได้ขอความเห็นชอบในการดำเนินการจาก กพท. เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ กพท. ได้เข้าตรวจสอบ ซึ่งมีความพร้อมในการเปิดใช้งานทางขับเส้นดังกล่าว ทั้งในด้านมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ กพท.

ทั้งนี้สุวรรณภูมิจะเริ่มนำอากาศยานของการบินไทยทั้ง 16 ลำเข้าจอด ณ จุดจอดอากาศยานชั่วคราว (Temporary Aircraft Parking) บนทางขับ T18 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกติหรือสิ้นสุดระยะเวลาที่สายการบินได้รับอนุญาตให้หยุดทำการบินชั่วคราว โดย สุวรรณภูมิพร้อมสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันต่อไป