เครือเบทาโกร คว้ารางวัลโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

  • พิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะในองค์กร
  • ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง

นายจักริน แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง เครือเบทาโกร รับมอบเกียรติบัตร รางวัล Active Participation Award ในโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ ประจำปี 2563” จากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) โดยเป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนบนถนนวิภาวดีฯ ที่มุ่งมั่นจัดการขยะภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ด้วยแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน ภายใต้โครงการ “Betagro Eco Living Through Self Sustainability” ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วม และจิตสำนึกด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับบุคลากรภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรมซูม ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 

สำหรับโครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทและหน่วยงานที่ตั้งบนถนนวิภาวดีฯ ร่วมมือบริหารจัดการขยะภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการขยะอย่างจริงจัง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณพิจารณาจากการเข้าร่วมการประเมินองค์กรที่มีกิจกรรมหรือการดำเนินการโดดเด่นในการบริหารจัดการขยะในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการดำเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3เดือน ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563

#Thejournalistclub #ขยะ#เบทาโกร