เครือข่ายไม่เอาสารพิษ ยื่นหนังสือ ก.อุตสาหกรรม คัดค้าน! พร้อมขอให้มีการทบทวนการนำเข้าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ไม่ให้มีการใช้อีก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (28 ก.ย.65) ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีกลุ่มชาวบ้านจังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน นำโดย คุณอาทิตยา แดนมะตาม ได้พากันมายื่นหนังคัดค้าน และขอให้มีการทบทวนการนำเข้าสารเคมีทั้ง 3 ชนิด ไม่ให้มีการใช้ และมีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนไทย ประกอบด้วยสารพาราควอต สารคลอร์ไพริฟอส และสารไกลโฟเซต โดยมีคุณรัชฎาวรรณ์ ชูเรืองสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้แทนมารับมอบเอกสารการคัดค้านดังกล่าว

โดยคุณอาทิตยา แดนมะตาม ในฐานะตัวแทนของประชาชนเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง และชาวบ้านคนบ้านโป่งราชบุรี จำนวน 30 ราย ที่ได้เดินทางมายื่นหนังสือ และให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า เราในฐานะประชาชนคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว ได้มายื่นหนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่เคยรับปากกับประชาชนจะไม่นำกลับมาพิจารณาใหม่  

โดยก่อนหน้านี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เคยรับปากกับสาธารณะว่าจะไม่นำเรื่องการแบน 3 สารเคมีซึ่งมีพิษในภาคการเกษตร กลับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายอีก แต่ในทางกลับกันเลขาคณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้นำเรื่องเดิมนี้เข้ามาบรรจุให้กรรมการพิจารณาใหม่ และเปลี่ยนชื่อวาระเป็น “ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (พาราควอต และคลอไฟริฟอส)” แทน 

คุณอาทิตยา ยังกล่าวต่ออีกว่า เราให้เวลา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทบทวนและถอดถอนการพิจารณา ไม่นำเรื่อง สารเคมีทั้ง 3 ชนิดนี้ เข้าสู่การพิจารณา ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นหนังสือ จะพาชาวบ้านมาคัดค้านและประท้วงจากทั่วประเทศ