เคพีไอ เดินหน้าลุยออนไลน์ ขายประกันบนแอป “Krungthai NEXT”

  •  เพื่อให้ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
  • ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่ยุคดิจิทัล
  • นำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความทันสมัยก้าวทันโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรุงไทยพานิชประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยที่มีประสบการณ์ด้านการประกันภัยมายาวนานกว่า 69 ปี ด้วยวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของทีมผู้บริหารในการขยายฐานธุรกิจของบริษัทให้เจริญเติบโตก้าวหน้า จึงได้มี ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน เข้าร่วมทุนมาตั้งแต่ ปี 2538 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 27 ปี ทำให้ เคพีไอ มีฐานลูกค้าและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่งเป็นที่ชื่อถือของลูกค้ามาจวบจนปัจจุบัน 

โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพให้แก่กลุ่มลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่างดีที่สุด ซึ่งการันตีด้วยผลงาน จากรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ที่ได้รับจากสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และรางวัลอื่นๆ ที่ได้รับอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี นับได้ว่าเป็นบทพิสูจน์หนึ่งของการรักษาคุณภาพมาตรฐานในการทำงานด้วยดีเสมอมา 

ทั้งนี้ได้เมีการพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตและก้าวไปข้างหน้าร่วมกับธนาคารกรุงไทย โดยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายให้แก่กลุ่มลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น  Krungthai NEXT เพื่อให้ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ที่ส่งผลมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ที่ยาวนานกว่า 2 ปี จึงทำให้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนนโยบายและแนวความคิดในการทำงานและการดำเนินธุรกิจด้วยคำนึงถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความทันสมัยก้าวทันโลก เคพีไอ จึงได้ลงมือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดโดยได้พัฒนาระบบการซื้อประกันภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ อีคอมเมิร์ซให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น  

เคพีไอ จึงยังไม่หยุดที่จะเดินหน้ามุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการต่างๆ บนแพลตฟอร์มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ บนแอปพลิเคชั่น  Krungthai NEXT เพื่อเชื่อมโยงและสร้างคุณค่าในทุกมิติชีวิตแก่ลูกค้าและคนในสังคมไทย ด้วยกลยุทธ์ธุรกิจแบบ O2O (Offline-to-Online) การผสานคุณค่าจากธุรกิจออฟไลน์ไปยังออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกวัยใช้ชีวิตในทุกวันได้อย่างมั่นใจขึ้น เพราะมีประกันภัยเข้ามาช่วยดูแลทุกความเสี่ยงในทุกๆ ก้าวของชีวิต เคพีไอ จึงมุ่งให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในทุกๆ กระบวนการทำงาน พร้อมกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กร ให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดีที่สุด อันจะส่งผลถึงการสร้างยอดขายและมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า