เข้าใกล้อนาคตยานยนต์ไฟฟ้า กมอ. โดดรับลูก นโยบาย “EV” อนุมัติมาตรฐานแบตเตอรี่เพิ่ม 5 มาตรฐาน

  • เตรียมพร้อมตรวจสอบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
  • พร้อมทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยจากการชนของรถยนต์
  • เตรียมประกาศเป็นมาตรฐานบังคับใช้ ลดความเสี่ยงเวลาเกิดอุบัติเหตุ

นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(กมอ.) เปิดเผยว่า ได้เร่งรัดให้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมัน และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ทาง สมอได้ประกาศใช้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วกว่า 20 มาตรฐาน เช่น มาตรฐานเต้าเสียบและเต้ารับของรถไฟฟ้า มาตรฐานระบบการประจุไฟฟ้าของรถไฟฟ้า (สถานีชาร์จและมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า และมีแผนจัดทำมาตรฐานอีกกว่า 40 มาตรฐาน  

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ..ที่ผ่านมา กมอได้อนุมัติมาตรฐานแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มอีก 5 มาตรฐาน ได้แก่มาตรฐานเซลล์ทุติยภูมิชนิดลิเทียมไอออนสำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 1 การทดสอบสมรรถนะ , เล่ม 2 การทดสอบความเชื่อถือได้และการทดสอบเกินขอบเขตของคุณลักษณะเล่ม 3 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย , แบตเตอรี่ทุติยภูมิ (ยกเว้นลิเทียมสำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า  การทดสอบสมรรถนะและความทนทาน และแบตเตอรี่ทุติยภูมิ (ยกเว้นลิเทียมสำหรับการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า เล่ม 4 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับเซลล์ และมอดูลนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ คาดว่าทั้ง 5 มาตรฐานจะประกาศใช้ในเร็วๆ นี้

นอกจากภารกิจด้านการกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว สมอยังเตรียมความพร้อมในด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า (UN R 100) มาตรฐานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (UN R 136) และเครื่องมือทดสอบแบตเตอร์รี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถให้บริการทดสอบได้ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

 “นอกจากนี้ ยังได้ให้ สมอทบทวนมาตรฐานการทดสอบโครงสร้างรถยนต์เพื่อรับแรงกระแทกจากการชนด้านหน้าและด้านข้าง โดยยกเลิกฉบับเก่าและจัดทำขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตและการทดสอบในปัจจุบัน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ตลอดจนลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ และเตรียมบังคับให้รถยนต์ต้องมีความปลอดภัยจากการชนตามมาตรฐานที่ได้อนุมัติไป” นายจุลพงษ์ กล่าว