“ฮุนเซน”ลั่นไม่ฉีดโดส 3 ให้คนฉีดแอสตราฯครบโดสแล้ว

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

.ฉีดเข็มกระตุ้นเฉพาะบุคลากรด่านหน้าที่รับซิโนแวก-ซิโนฟาร์ม 
.เหตุรัฐบาลยังจัดหาวัคซีนไม่เพียงพอสำหรับประชาชนทุกคน 
.ไม่มีผลวิจัยยืนยันชัดเจนควรฉีดเข็ม 2 และ 3 ห่างกันเท่าไร

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศข้าราชการ ประชาชน ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซเนกา เข็ม 1-2 แล้ว ห้ามฉีดเข็ม 3  

นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ประกาศวานนี้ (10 ส.ค.) ว่า ข้าราชการ และประชาชนของกัมพูชา ได้ฉีดวัคซีนแอสเตรเซเนกา โดสที่ 1 และ 2 แล้ว จะได้รับแอสตราเซเนกาโดสที่ 3 อีก ยกเว้นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนของซิโนแวก หรือซิโนฟาร์มเท่านั้น ที่จะได้รับแอสตราเซเนกาเข็มกระตุ้น หรือเข็มที่ 3  
“ผมขอชี้แจงในเรื่องนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยขณะนี้กัมพูชามีปัญหามากพออยู่แล้ว ดังนั้นขอให้พวกเราอย่าสร้างปัญหาให้มากขึ้น และอย่าทำให้เรื่องนี้เป็นประเด็น”  

สมเด็จฮุนเซน กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีปัญหา 2 ประการ ที่ทำให้รัฐบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนแอสตราเซนเนกาฉีดเป็นเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ฉีดแอสตร้าเซนเนกา 2 เข็มแล้ว  นั่นคือ ยังไม่มีการวิจัยที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงห่างของระยะเวลาการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาที่รัฐบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนแอสตราเซนเนกาอย่างเพียงพอสำหรับประชาชนทุกคนได้ ทำให้รัฐบาลฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาเป็นเข็มกระตุ้นสำหรับบุคลากรด่านหน้า ที่เคยฉีดวัคซีนของซิโนแวก หรือซิโนฟาร์มครบโดสแล้วได้เท่านั้น  

ทั้งนี้ กัมพูชากำลังเริ่มโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่ 3 ให้แก่บุคลากรด่านหน้า เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา