อุตฯ การบินทั่วโลกมีหนี้ทะลุ 550,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปี 2563

  • เพิ่มขึ้น 27.9% จากปลายปี 2562
  • IATA หนุนรัฐบาลทั่วโลกอุ้มธุรกิจการบิน

สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกในปี 2563 ว่า อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกจะมีภาระหนี้สูงถึง 550,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 16,775,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 430,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2562 ถึง 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 3,660,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.9% จากสิ้นปี 2562


หนี้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 67,000 ล้านดอลลาร์ประกอบด้วยสินเชื่อรัฐบาล (50,000 ล้านดอลลาร์) ภาษีรอการตัดบัญชี (5,000 ล้านดอลลาร์) และการค้ำประกันเงินกู้ (12,000 ล้านดอลลาร์) และ 52,000 ล้านมาจากแหล่งการค้ารวมถึงสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ (23,000 ล้านดอลลาร์) หนี้ตลาดทุน (18,000 ล้านดอลลาร์) หนี้จากสัญญาเช่าดำเนินงานใหม่ (5,000 ล้านดอลลาร์) และการเข้าถึงสินเชื่อที่มีอยู่ (6,000 ล้านดอลลาร์)


“ ความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล ทำให้สายการบินต่างๆ มีภาระหนี้ที่สูงขึ้น และยังไม่สามารถบอกได้ว่าความช่วยเหลือดังกล่าวจะเพียงพอต่อการฟื้นตัวของสายการบินต่างๆ หลังเผชิญกับการระบาดชองโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 ได้หรือไม่” อเล็กซานเดอ จูนิอาค ผู้อำนวยการใหญ่และซีอีโอของ IATA กล่าว