อุตสาหกรรมเดินหน้าผลิตหน้ากากผ้าแจกประชาชนฟรี

  • รมว.อุตสาหกรรม ยืนยัน ก.อุตสาหกรรมเดินหน้าผลิตหน้ากากผ้าคุณภาพแจกให้ประชาชนฟรี
  • ผลิต 20 ล้านชิ้นแจกให้ประชาชนหลังจาก ก.มหาดไทย แจกหน้ากากผ้า 50 ล้านชิ้นครบถ้วนแล้ว

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันกระทรวงอุตสาหกรรมยังเดินหน้าผลิตหน้ากากผ้าคุณภาพแจกให้ประชาชนฟรี โดยจะผลิตจำนวน 20 ล้านชิ้น แต่จะนำไปแจกให้ประชาชนหลังจากกระทรวงมหาดไทยแจกหน้ากากผ้า 50 ล้านชิ้นครบถ้วนแล้ว

ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เคยกล่าวไว้ว่าจำนวน 50 ล้านชิ้น คงไม่พอต่อความต้องการของประชาชน ส่วนงบประมาณที่ใช้กระทรวงอุตสาหกรรมจะขออนุมัติใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต่อคณะรัฐมนตรี