อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเริ่มฟื้น-ขาดทุนลดลง

.ปีนี้คาดขาดทุน 5.1 หมื่นล้านเหรียญฯส่วนปีหน้าลดลงอีก

.ตัวเลขดีขึ้นจากปี 63 ที่ขาดทุนยับกว่า 1.3 แสนล้านเหรียญฯ

.ผู้โดยสารเดินทางกว่า 2-3 พันล้านคนเชื่อกลับมาทำไรปี 66

สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่า ปี 65 อุตสาหกรรมสายการบินทั่วโลก ยังคงขาดทุนเกือบ 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 78% จากปีนี้ที่คาดขาดทุน 51,800 ล้านเหรียญฯ ขณะที่ธุรกิจสายการบินยังคงฟื้นตัวอย่างช้า จากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19

นายวิลลี วอล์ช ผู้อำนวยการ IATA ซึ่งเป็นตัวแทนของสายการบินเกือบ 300 แห่งทั่วโลก และมีสายการเดินเปิดดำเนินการมีกว่า 80% กล่าวในระหว่างการประชุมประจำปีว่า คาดการณ์ว่า ปีนี้ สายการบินทั่วโลกจะขาดทุนรวมกันทั้งสิ้น 51,800 ล้านเหรียญฯ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเบื้องต้นที่ 47,700 ล้านเหรียญฯ ส่วนในปี 63 สายการบินทั่วโลกขาดทุนสุทธิ 137,700 ล้านเหรียญฯ มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 126,400 ล้านเหรียญฯ

 “เราได้ผ่านจุดวิกฤติที่รุนแรงที่สุดมาแล้ว อย่างไรก็ดี แม้ว่าสถานการณ์ร้ายแรงยังไม่หมดไป แต่อุตสาหกรรมสายการบินยังคงมีโอกาสที่จะฟื้นตัว โดยการยกเลิกมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด-19  จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ประชาชนเพิ่มการจองเที่ยวบิน

นอกจากนี้ IATA ยังคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมสายการบินจะกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งในปี 66 และคาดว่า จำนวนผู้โดยสารทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 3,400 ล้านคนในปี 65 จากปีนี้ที่ 2,300 ล้านคน