“อีคอนไทย”หนุนลดภาษีดีเซล 3 บาท ชี้ลด 5 บาทไม่ได้ฉุดราคาให้ลดลง

  • ส่วนเกิน 2 บาทเอาไปโปะเงินกองทุนน้ำมันให้ติดลบน้อยลง
  • 2 บาทที่เพิ่มมาไม่มีผลต่อเรื่องราคาทันที
  • หนุนลดภาษีในอัตรา 3 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) กล่าวว่า สำหรับการลดอัตรา ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลนั้น ทั้งการลดในอัตรา 3 ต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน และการลดในอัตรา 5 บาทโดยที่ระยะเวลาน้อยกว่า 3 นั้น มีค่าเท่ากัน โดยเห็นด้วยว่าควรเป็นแนวทาง การลดภาษีน้ำมันในอัตรา 3 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน เพราะจะได้สอดคล้องกับมาตรการเดิม ส่วนกรณีการลดภาษีในอัตรา 5 บาทนั้น ก็ไม่ได้มีผลให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงไปจากเดิม เพราะเงินที่เพิ่มมาในอัตรา 2 บาทต่อลิตร จะถูกกันไว้ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีผลให้กองทุนฯ มีสถานะติดลบน้อยลงในระยะสั้น

“การเพิ่มมาตราการลดภาษีดีเซล เป็นการลดในอัตรา 5 บาทต่อลิตรนั้น คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า จะช่วยเข้าไปลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลโดยตรง แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ เพราะที่ไป 5 บาทนั้น แบ่งเป็นส่วนที่ลดราคาน้ำมัน 3 บาทต่อลิตร ส่วนอีก 2 บาทรัฐบาลก็จะเอาเข้าไปโปะในลิ้นชักเงินของกองทุนน้ำมัน ให้ติดลบน้อยลง โดยที่เป็นคนละเรื่องกับที่รัฐบาล ปรับเพดานราคาน้ำมันดีเซล อีก 5 บาท หรือกลายเป็นไม่เกิน 35 บาททต่อลิตร ดังนั้น 2 บาทที่เพิ่มมาไม่มีผลต่อเรื่องราคาทันที เพราะมันไปผ่านกองทุนก่อน และกองทุน จึงค่อยๆ ควักมาชดเชยราคาน้ำมันดีเซลทีหลัง”

ดังนั้น ถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวก็ ยังคงสนับสนุนการลดภาษีในอัตรา 3 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน เพราะนอกจากจะสอดคล้องการมาตรการเดิมแล้ว ยังให้ระยะเวลาช่วยเหลือที่นานกว่า การลดในอัตรา 5 บาทต่อลิตร แต่ถ้ารัฐบาลให้การลดภาษีน้ำมันในอัตรา 5 บาท ใช้ลดราคาน้ำมันดีเซลทั้งหมด แบบนี้ก็จะเห็นด้วยกับแนวทางที่สอง คือ การลดภาษีน้ำมันในอัตรา 5 บาทต่อลิตร

นายธนิต กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาล ก็สูญเสียรายได้ไปกับมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล 3 บาทต่อลิตร ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2565 หรือเป็นเวลา 3 เดือน กว่า 1.7 หมื่นล้านบาท ถือว่ารายได้หดหายไปเยอะพอสมควร ขณะเดียวกัน หลังจากการปรับเพดานราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลใหม่ เป็นสูงสุดไม่เกิน 35 บาทต่อลิตรนั้น และเพิ่มเป็นขั้นบันไดทุกสัปดาห์ รัฐบาลได้มอบหมาย หน้าที่ให้กองทุนน้ำมัน ช่วยอุดหนุนเงินจำนวนครึ่งหนึ่งของราคาส่วนต่างที่ปรับขึ้น โดยตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ได้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลเป็น 32 บาทต่อลิตร ซึ่งส่วนที่ปรับขึ้น 2 บาท กองทุนฯก็ช่วยอุดหนุน 1 บาท และเชื่อว่าในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม ราคาน้ำมันดีเซลก็จะอยู่ที่ 35 บาทต่อลิตรตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.)