อินเดียบล็อกนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ 7 รายการ

กรมการค้าต่างประเทศ เผยอินเดียบล็อกนำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ รวม 7 รายการ ชี้ต้องขอใบอนุญาตนำเข้าจากเดิมนำเข้าเสรี

  • มีผล 1 พ.ย.66 ยกเว้นนำเข้าเพื่อการศึกษา
  • แนะผู้ประกอบการไทยเตรียมพร้อมรับมือ

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า อินเดียได้ออกประกาศว่าด้วยการปรับปรุงนโยบายการนำเข้าสินค้าภายใต้พิกัดอัตราศุลกากร 8471 ในสินค้า 7 รายการ ซึ่งครอบคลุมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล็ปท็อป แท็บเล็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ออล อิน วัน) โดยกําหนดให้การนําเข้าสินค้าในกลุ่มดังกล่าวต้องขอใบอนุญาตนำเข้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.66 เป็นต้นไป แต่มีข้อยกเว้นให้ไม่ต้องขอใบอนุญาต เช่นการนำเข้าไปเพื่อวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบ การประเมิน การซ่อมบำรุง การส่งกลับ เป็นต้น

“มาตรการนี้เกิดจากความพยายามของรัฐบาลอินเดียตั้งแต่ปี 64 ในการผลักดันและส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศตามนโยบาย เมด อิน อินเดีย อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำสอดรับกับแผนกระตุ้นการลงทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการผลิต สำหรับสินค้าเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดให้ผู้ผลิตรายใหญ่มาลงทุนขยายการผลิตในอินเดีย ตั้งเป้าหมายสร้างผลตอบแทนในอุตสาหกรรมให้ถึงมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปีภายในปี 69”

ทั้งนี้ อินเดียเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญของไทย โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าสินค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นอันดับ 7 ของอินเดียซึ่งในปี 65 อินเดียนำเข้าจากไทย 225 ล้านเหรียญฯ อย่างไรก็ดี มูลค่าการนำเข้าจากไทยมีแนวโน้มลดลงแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่สามารถนำเข้าได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตนำเข้า เห็นได้จากในปี 66 (ม.ค.– มิ.ย.) อินเดียนำเข้าจากไทย 102 ล้านเหรียญฯ ลดลง 15.78%

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทย ควรศึกษาแนวทางการออกใบอนุญาตสำหรับสินค้าในกลุ่มแล็ปท็อป แท็บเล็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับมาตรการใหม่ที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 พ.ย.66 นี้ โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่ 31 ต.ค.66 สามารถนำเข้าสู่อินเดียได้โดยไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตนำเข้า