“อินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรม” เล่าขานตำนานร่วมสมัยร้อยปี “ลำพูน” ฟื้นตำนานเมืองประวัติศาสตร์

  • กระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  • ฟื้นฟูและสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ให้กับคนในชุมชน
  • งานจัดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 16.00-21.00 น.

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูนได้จัดงานย้อนยุค “ อินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรม เล่าขานตำนานร่วมสมัยร้อยปีลำพูน “ ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.66 – 16 เม.ย.66 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เครือข่ายหลายภาคส่วน ทั้งภาคประชาคม ภาคสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ ฯลฯช่วยกันจัดงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟูและสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรม เช่น อาหารพื้นบ้าน เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์เฉพาะ ฯลฯ นำเสนอให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงของดีเมืองลำพูน

สำหรับถนนอินทยงยศ ถนนสายวัฒนธรรมของชาวลำพูน สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าอินทยงยศโชติ (เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 9) เป็นถนนผ่านใจกลางเมืองเก่าลำพูน แหล่งรวมความป็อบแห่งยุคสมัย ทั้งงานเฉลิมฉลอง ร้านค้าที่อยู่คู่เมืองมาช้านาน ร้านทำผม ร้านตัดเย็บ ห้องภาพ โรงทอผ้า กองประกวดนางงาม แหล่งรวมหญิงงาม สปอร์ตคลับ” 

ส่วนวันเวลาจัดงานนั้น จะจัดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. -16 เม.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. ภายในงานจะมีการออกบูธของพ่อค้าแม่ค้าทั้ง 8 อำเภอ มีหนังกลางแปลงให้ชมทุกสัปดาห์ และกิจกรรมไฮไลท์ที่แตกต่างตามธีมในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งเมื่อวันที่ 25-26 ก.พ. ที่ผ่านมา จัดงานในธีมอินทยงยศในความทรงจำ นำเสนอที่มาของชื่อถนนอินทยงยศ ความเป็นมาของชุมชนและย่านประวัติศาสตร์ 

วันที่  4-5 มีนาคม ธีมสถาปัตยกรรม อินทยงยศสไตล์ เล่าเรื่องสถาปัตยกรรมย่านอินทยงยศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์นรุ่นแรกๆ ที่ออกแบบโดยสถาปนิกรุ่นดึก และวันที่ 11-12 มีนาคม ธีมสาวงามอินทยงยศ ซึ่งเดิมทีเป็นย่านที่มีสาวงามของเมืองลำพูน และเป็นย่านโรงงานทอผ้า เป็นต้น