อาหารสัตว์เลี้ยงของไทยครองใจตลาดโลก ติดอันดับ 4 ของโลกและอันดับ 1 ในอาเซียน

  • ผลจากการใช้ประโยชน์ FTA กับคู่ค้า
  • อาหารสำหรับสุนัขและแมว มีสัดส่วนร้อยละ 86

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตลาดการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังครองใจผู้บริโภคในตลาดโลก โดยข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พบว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม – เมษายน 2566) ไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปตลาดโลก 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ประเทศไทยขึ้นเป็นผู้นำด้านการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ 4 ของโลก รองจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน และเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับคู่ค้า ปลดล็อคกำแพงภาษีศุลกากร ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น โดยช่วง 4 เดือนแรก ของปี 2566 ไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปตลาดคู่ค้า FTA มูลค่า 432 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58 ของการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหมด ซึ่งตลาดที่ขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา เมียนมา และเปรู

ทั้งนี้ สินค้าประเภทอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้าที่น่าจับตามอง โดยมูลค่าตลาดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกสูงถึง 100,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 5% ต่อปี คาดว่าภายในปี 2572 จะมีมูลค่าถึง 170,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยไปตลาดโลกในปี 2565 มีมูลค่า 2,847 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ซึ่งประเทศคู่ค้าที่สำคัญและมีการขยายตัวด้านการส่งออกได้ดีในปี 2565 เช่น สหรัฐอเมริกา อาเซียน สหภาพยุโรป และออสเตรเลีย โดยสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ อาหารสำหรับสุนัขและแมว มีสัดส่วนร้อยละ 86 ของการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหมด และอาหารสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ มีสัดส่วนร้อยละ 13 ของการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหมด