ออสซี่-นิวซีแลนด์ เปิด Travel bubble ให้ประชาชนเดินทางระหว่างสองประเทศเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

รัฐบาลออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เห็นพ้องต้องการกับการวางแผน “Travel bubble” หรือการเดินทางฟองสบู่เพื่อสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวให้ประชาชนทั้งสองประเทศที่มีสุขภาพดีสามารถเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ซัพพลายเชนและให้สายการบินกลับมาให้บริการการบินอีกครั้ง

    การหารือดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม หากทั้งสองประเทศประสบความสำเร็จอาจจะขยายเพิ่มประเทศอื่นๆ ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อน้อย ที่วางแผนไว้คือประเทศแคนาดาและประเทศในเอเชีย 

รัฐบาลทั้งสองประเทศได้เปิดเผยแผนการจัดตั้ง “trans-Tasman travel bubble” เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวระหว่างกัน แต่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขเวลา โดยนักท่องเที่ยวเดินทางมาจะไม่ถูกกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการเข้มงวด แต่จะต้องแสดงประวัติทางด้านสุขภาพของตนเองไม่ป่วยติดไวรัสโควิด

    “ไซมอน เวสต์อะเวย์”  ผู้อำนวยการบริหารของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวออสเตรเลีย ความจริงการเดินทางท่องเที่ยวในระดับโลกเป็นหนทางที่ไม่ดี แต่ในส่วนของการจััดตั้งดังกล่าวมันชัดเจนว่าสามารถเริ่มดำเนินการได้

    “อลัน จอยซ์” ซีอีโอ สายการบินแควนตัส กล่าวว่า ต้องการใช้การจัดตั้งนี้เปิดบริการ รวมทั้งการบินภายในประเทศด้วย มันเป็นทิศทางบวก พวกเราไม่ได้คาดหวังมาก และหวังว่าจะเริ่มต้นเป็นโมเดลค่อยๆ เปิดบางส่วน บางส่วนจนไปถึงเส้นทางบินระหว่างประเทศ เมื่อสามารถควบคุมไวรัสโควิด-19 ได้

    จากข้อมูลของ “จอยซ์” ระบุว่านิวซีแลนด์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับสองของออสเตรเลียและออสเตรเลียเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ มันจะจุดหมายปลายทางให้ชาวออสเตรเลียเห็นว่าพวกเขาบินไปได้สบาย เช่นเดียวกันกับชาวนิวซีแลนด์

    “หากแนวคิดนี้ทำงานได้ดีวิธีการที่คล้ายกันสามารถทำได้กับตลาดที่ประเทศต่างๆ ที่ควบคุมไวรัสโควิด-19ได้”

    “คริส โรเบิร์ต” ผู้บริหารสูงสุดของคณะกรรมการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์ เอาเตอารัว กล่าวว่า ต้องมีการเก็บข้อมูลสุขภาพเพื่อเป็นเครื่องมือใช้ในการเดินทาง ซี่งหนทางที่ดีที่สุดคือการนำเทคโนโลยีมาใช้

    “หากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียสามารถแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้สามารถใช้งานได้ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการขยายไปประเทศอื่น ๆ ซึ่งอาจใช้เวลา 12-18 เดือนก่อนที่เราจะกลับไปเปิดพรมแดนอีกครั้ง”

    นายโรเบิร์ตหวังว่าฟองการเดินทางจะรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคแปซิฟิกเนื่องจากเศรษฐกิจพึ่งพาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  เช่นไต้หวัน, ฮ่องกง, จีนและเกาหลีใต้ซึ่งสามารถรับมือกับไวรัสโควิด-19ได้ด