“ออมสิน” เดินหน้าวาระแห่งชาติ “แก้ไขหนี้นอกระบบ”

“ออมสิน” เดินหน้าวาระแห่งชาติ “แก้ไขหนี้นอกระบบ” ขานรับนโยบายรัฐบาล ให้กู้ 50,000 บาทต่อราย ชูดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน

  • ธนาคารเปิดให้กู้ สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ
  • ผู้มีสิทธิ์กู้ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ มีรายได้ อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปี
  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ได้รับมอบนโยบายตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลังประกาศเดินหน้า “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” เป็นวาระแห่งชาติ โดยธนาคารพร้อมขับเคลื่อนภารกิจขานรับนโยบายรัฐตามข้อสั่งการของ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่เดือดร้อนจากการนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพ 

โดยธนาคารเปิดให้กู้ “สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้นอกระบบที่มีอยู่ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ยื่นกู้เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ มีรายได้ อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมอายุตัวกับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันได้ 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอกู้ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร. 1115