“ออมสิน” เข้าใจคนที่ต้องการเงินด้วย “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” คลายทุกความกังวลให้คุณยิ้มได้

ในยุคที่สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งเรื่องพลังงาน เงินเฟ้อ หนี้ครัวเรือนราคาข้าวของที่ปรับสูงขึ้น เป็นต้น

แน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือการที่ต้องหารายได้ มาจัดการกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

โดยหากครอบครัวใดมีเงินเก็บสำรองสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่หากครอบครัวไหน มีเงินเก็บสำรองไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ก็อาจจะนำมาสู่การกู้ยืมเงินทั้งในระบบ หรือนอกระบบได้

จะดีแค่ไหนหากเรามีทรัพย์สินอย่าง “บ้าน” หรือที่อยู่อาศัย และสามารถนำมาเป็นตัวช่วยแลกบ้านให้เป็นเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายได้

และวันนี้ “ธนาคารออมสิน” ธนาคารเพื่อสังคมเข้าใจถึงความต้องการของทุกคนจึงได้ออกโปรโมชัน “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค / ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น หรือนำไปชำระสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล

โดยธนาคารพร้อมช่วยลูกค้าที่ประสบปัญหา เพื่อทำให้ความสุขมีได้ทุกวัน ผ่าน “สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน” บ้านแลกความสุข

สำหรับไฮไลต์ของสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนี้ อยู่ที่

– ผ่อนต่ำแสนละ 555.- บาท/เดือน (นาน 6 เดือนแรก)

– อัตราดอกเบี้ย 3% (MRR-3.245%) ต่อปี (นาน 6 เดือนแรก)

– วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท

– ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์*

โดย ฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ต้องมีวงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป รายละไม่เกิน 5,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 65 – 28 ก.พ. 66 โดยจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน31 มี.ค. 66

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ https://bit.ly/3ONMYnr

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ GSB Contact Center โทร. 1115 และติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.gsb.or.th หรือ Facebook: GSB Society