“ออมสิน” ยันอีกเสียง…สถานะแบงก์ไทยแข็งแกร่ง ไม่กระทบหลังธนาคารสหรัฐฯล้มละลาย

  • ธนาคารของไทยมีสถานะแข็งแกร่ง เนื่องจากไม่ได้โฟกัสการทำธุรกิจด้านใดด้านหนึ่ง
  • ไม่ได้มีเงินลงทุนระยะยาวในส่วนสูงมาก พร้อมมีการทดสอบภาวะวิกฤต
  • รวมถึงเรื่องสภาพคล่อง และปัจจัยลบอื่นๆ อยู่ตลอดเวลา

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  กล่าวว่า ธนาคารของไทยมีสถานะแข็งแกร่งมาก เนื่องจากไม่ได้โฟกัสการทำธุรกิจด้านใดด้านหนึ่ง และไม่ได้มีเงินลงทุนระยะยาวในส่วนสูงมาก และมีการทดสอบภาวะวิกฤต(Stress test) เรื่องสภาพคล่องและปัจจัยลบอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ขณะที่ 2 ธนาคารของสหรัฐฯ มีความเสี่ยงจากการทำธุรกิจ เนื่องจากเน้นการรับฝากและให้สินเชื่อกับสตาร์ทอัพ(Startup) หรือวิสาหกิจกลุ่มใหม่ และกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี (Tech comp) ซึ่งมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งเผชิญปัญหาเงินฝากสามารถอนได้ตลอด(Mismatch) และจ่ายดอกเบี้ยตามภาวะตลาดที่ต้นทุนสูงขึ้นจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)   

ทั้งนี้ เมื่อเงินลงทุนมีสภาพคล่องต่ำกว่า ต้องขายถึงจะได้เงินคืน และได้ดอกเบี้ยรับเป็น อัตราที่กำหนด (Fixed rate) ตามอายุของหุ้นกู้ เมื่อดอกเบี้ยปรับขึ้น ราคาหุ้นกู้ลดลงเร็ว จึงจำเป็นต้องขาย เพื่อนำเงินมาคืนเงินฝาก แต่ถูกสตาร์อัพและบริษัทเทคโนโลยีถอน ย่ิงทำให้ขาดทุนมาก ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น เมื่อถูกถอนเงินก็ขาดสภาพคล่องทางเงิน