“ออมสิน” ชวนออม “วันออมแห่งชาติ” 2564 ฝากเงิน 500 บาท รับฟรีกระปุกออมสินไปออมต่อ

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม 
  • ส่งเสริมการออมของคนไทย 
  • สร้างวินัยการเงิน “ชีวิตวิถีใหม่ ต้องใส่ใจการออม” 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทย มีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บออม  โดยธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อสังคม พร้อมส่งเสริมการออมและสร้างวินัยการเงินกับกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ต้องใส่ใจการออม” วันออมแห่งชาติ 2564 

โดยเชิญชวนประชาชน มาออมเงินเพื่อเก็บสะสมสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต และเป็นภูมิคุ้มกันยามฉุกเฉินในอนาคตเพียงฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ลงทะเบียนจองคิว ได้ตั้งแต่วันที่ 20-28 ตุลาคม 2564 รับกระปุกออมสินไปออมต่อ(1 สิทธิ ต่อ 1 กระปุก) 

สามารถลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าได้เลย ผ่าน 2 ช่องทาง

✅ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน รายละเอียดและลงทะเบียนจองคิว > https://www.gsb.or.th/promotions/savingsday64/

✅ Line Official Account : GSB Society

และไปฝากเงินได้ที่สาขาที่ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าไว้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564 อ่านรายละเอียดและลงทะเบียนจองคิว >https://bit.ly/3FZavNg

ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

#ชีวิตวิถีใหม่ต้องใส่ใจการออม 
#ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม
#GSBsocialbank