“ออมสิน” ชวนออมผ่าน “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5” และ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10” ดอกเบี้ยดี ไม่เสียภาษี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5” และ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10” โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ ให้ดอกเบี้ยก็สูง แถมยังไม่เสียภาษี อีกทั้งยังมีไฮไลท์ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี* (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.41%ต่อปี), จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบ 5 เดือน และไม่เสียภาษี

สำหรับ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10 ก็ให้อัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี* (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.47% ต่อปี), จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบ 10 เดือน รวมถึงไม่เสียภาษีด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ง่ายๆ ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยระยะเวลาเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3MeaQ19 เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด