“ออมสิน” จัดเต็ม! สินเชื่อธุรกิจรายย่อย เอาใจผู้ประกอบการยิ้มรับเศรษฐกิจขาขึ้น กิจการมูฟออนได้

“ธุรกิจรายย่อย” ถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่มีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

อีกทั้งเป็นอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่คนรุ่นใหม่ นิยมทำเป็นอาชีพหลัก โดยการเป็นเจ้าของกิจการด้วยตนเอง เนื่องด้วยธุรกิจรายย่อยนั้น มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่สูง ใช้เงินทุนในการเริ่มต้นกิจการไม่มาก

ซึ่งที่เหลือก็คือการนำเสนอธุรกิจ สินค้า บริการที่น่าสนใจ เป็นที่ต้องการของลูกค้า แต่จะสามารถตอบโจทย์ตลาดได้มากน้อยเพียงใด โดยจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับฝีไม้ลายมือของผู้ประกอบการเอง

นอกจากนี้อีกสิ่งที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจนั้นคือ “เงินทุน” ที่จะนำมาดำเนินธุรกิจหรือเสริมสภาพคล่องทางการเงินซึ่งแน่นอนว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ก็สามารถช่วยการันตีในเรื่องต้นทุนดอกเบี้ย ทิศทางการผ่อนชำระที่ชัดเจนเป็นธรรม

โดยวันนี้ “ธนาคารออมสิน” ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญใน “ภาคธุรกิจรายย่อย” จึงได้ออก “สินเชื่อธุรกิจรายย่อย” มาสนับสนุนผู้ประกอบการ

สำหรับเป้าหมายของการออกสินเชื่อรายย่อยนั้น ธนาคารออมสิน หวังให้ผู้ประกอบการนำเงินไปใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือ ไถ่ถอนจำนองสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ ‘ยิ้มรับเศรษฐกิจขาขึ้น กิจการมูฟออนได้’

ทั้งนี้ สินเชื่อธุรกิจรายย่อย มีไฮไลต์ ที่น่าสนใจหลักๆ ประกอบด้วย

-ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก

-ดอกเบี้ยต่ำ 6 เดือนแรก 3.99% (MRR – 2.255) ต่อปี

-กู้ได้สูงสุด 1,000,000 บาท

-ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

*ปัจจุบัน MRR = 6.245%

ผู้ประกอบการท่านไหนที่สนใจสามารถลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อได้ที่ https://bit.ly/3FwVGDE

โดยต้องจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธ.ค. 2565

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ GSB Contact Center โทร. 1115 และติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ได้ที่ www.gsb.or.th หรือ Facebook: GSB Society