“ออมสิน”​ ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อเรียกพิเศษ ดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี

  • คัดมาแล้ว…จัดให้
  • อัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี
  • ไม่เสียภาษี ฝากสั้น เห็นผลตอบแทนไว

ธนาคารออมสิน ได้คัดมาแล้ว จัดมาให้…กองรวมกันตรงนี้ กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 เดือนและ 10 เดือน ที่ให้ดอกเบี้ยสูง แถมยังไม่เสียภาษี ฝากสั้น เห็นผลตอบแทนไว…

 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5
– อัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี*
(เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.47%ต่อปี)
– จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 5 เดือน
– ไม่เสียภาษี**

 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10
– อัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี*
(เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.52% ต่อปี)
– จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 10 เดือน
– ไม่เสียภาษี**

*บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
**บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายฝากเลยง่าย ๆ ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ระยะเวลาเปิดรับฝาก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3oLfTMI

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
#เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
#GSBsocialbank
#GSBsociety