ออมสินห่วงใย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ปากเกร็ด นนทบุรี

  • มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น 
  • พื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  และยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็น จำนวน 1,000 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หลังจากเกิดภาวะน้ำท่วมจากปริมาณฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทำให้มีปริมาณน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ประกอบอาชีพเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะชุมชนเกาะเกร็ด  ซึ่งเป็นชุมชนเกาะกลางน้ำและเป็นพื้นที่รับน้ำช่วงแรกของจังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้บริหารหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนที่พักอาศัยบนเกาะเกร็ด รับมอบถุงยังชีพ ณ วัดสนามเหนือ ตำบลปากเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี