อว.ยืนยัน ยังไม่พบนักเรียนทุน-บุคลากรอว.ใน ‘อิสราเอล’

อว.ห่วงนักศึกษาไทย ตรวจสอบไม่พบนักเรียนทุนรวมทั้งบุคลากร อว. ในประเทศ ‘อิสราเอล’ ตั้งศูนย์ประสานงานกลางบุคลากร อว. เตรียมช่วยเหลือคนไทยร่วมกับรัฐบาลวันที่ 9 ต.ค. นี้

  • ตรวจสอบไม่พบนักเรียนทุนรวมทั้งบุคลากร
  • ตั้งศูนย์ประสานงานกลางบุคลากร อว.
  • เตรียมช่วยเหลือคนไทยร่วมกับรัฐบาลวันที่ 9 ต.ค. นี้

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ที่กลุ่มฮามาสในดินแดนปาเลสไตน์ ยิงขีปนาวุธจากกาซาถล่มเข้าไปในประเทศอิสราเอล ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมาว่า อาจกระทบต่อบุคลากรของกระทรวง อว. ที่มีทั้งมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน/สถาบันวิจัย ซึ่งอาจกำลังปฎิบัติภารกิจหรือศึกษาต่อเช่น ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม นักเรียนทุน ฯลฯ ที่ประเทศอิสราเอล จึงได้ประสานถามไปยังสถานฑูต และรับทราบรายงานจาก นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. พบว่า ในเบื้องต้น ไม่มีนักเรียนทุนของกระทรวง อว.อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ

รมว.กระทรวง อว. กล่าวต่อว่า แต่อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เตรียมการตั้งศูนย์ประสานงานกลางบุคลากร อว.ขึ้น เพื่อเชื่อมภารกิจการช่วยเหลือคนไทยร่วมกับรัฐบาล โดยศูนย์ประสานงานกลางบุคลากร อว.จะจัดตั้งขึ้นในวันที่ 9 ต.ค. 2566