อย. เตือน ทดสอบการแพ้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมก่อนใช้เพื่อความปลอดภัย

  • สารเคมีในยาย้อมผมอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้
  • การแพ้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล
  • จึงควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางตามข่าวกรณีมีผู้ซื้อแชมพูปิดผมขาวจากร้านสะดวกซื้อมาใช้แล้วเกิดการแพ้จนหน้าบวม ตาบวม ลืมตาไม่ขึ้นและได้เข้าร้องทุกข์กับ สคบ. นั้น  พบว่า ขออนุญาตผลิตถูกต้อง ผ่านมาตรฐาน ASEAN GMP ผลิตภัณฑ์จดแจ้งเครื่องสำอางต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ฉลากผลิตภัณฑ์แสดงข้อความครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในรุ่นการผลิตเดียวกับที่เป็นข่าวและรุ่นการผลิตล่าสุด ส่งตรวจ ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจสอบหาสารห้ามใช้ รวมถึงปริมาณสีย้อมผมว่าเป็นไปตามที่จดแจ้งไว้หรือไม่ หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม สารเคมีในยาย้อมผมอาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรือแพ้ได้ การแพ้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล จึงควรทดสอบการแพ้ก่อนใช้ โดยผสมผลิตภัณฑ์ตามที่ฉลากระบุและทาผลิตภัณฑ์ในปริมาณเล็กน้อยที่บริเวณใต้ท้องแขนหรือหลังใบหู ทิ้งไว้ 24 – 48 ชั่วโมง หากเกิดความผิดปกติ เช่น ผื่นคัน ระคายเคือง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นั้น นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามวิธีใช้และคำเตือนที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด ขณะใช้หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น แสบร้อน คัน ระคายเคือง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วรีบไปพบแพทย์

ผู้บริโภคควรตรวจสอบข้อมูลการได้รับอนุญาตที่เว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หัวข้อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ข้อมูลต้องตรงกับที่ปรากฏบนฉลาก มีสถานะใบรับจดแจ้งคงอยู่ และก่อนซื้อให้พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีฉลากภาษาไทย ระบุชื่อ ประเภทเครื่องสำอาง แสดงชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม มีชื่อ-ที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิต เดือนปีที่หมดอายุ (สำหรับเครื่องสำอางที่มีอายุการใช้น้อยกว่า 30 เดือน) คำเตือนและเลขที่ใบรับจดแจ้ง ควรซื้อจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือและมีชื่อ – ที่ตั้งแน่นอน หากใช้แล้วเกิดปัญหาสามารถติดตามย้อนกลับได้

หากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ