อย่าสร้างความกลัวเกินจริง ! “พลพีร์” สะกิด “ทักษิณ” ปมเปรียบกัญชาร้ายแรงเท่าฝิ่น

  • คนไทยตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง
  • กฎหมายก็ออกมาทันทีหลังจากมีการปลดล็อก การสื่อสารสมัยนี้ ก็ดีเยี่ยม
  • คนไทยเข้าใจเรื่องการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงจากกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ออกมาให้สัมภาณ์ผ่านช่องทางคลับเฮ้าส์ ระบุว่า “กัญชาเสรีในไทยนั้น เหมือนเมื่อฝิ่นออกมาใหม่ๆ ก็บอกมีสรรพคุณเยอะ สุดท้ายก็มีการเสพติดกันเยอะ กัญชาก็เหมือนกัน” นั้นว่า ด้วยความเคารพต่ออดีตนายกทักษิณ ตนขอชี้แจงในเรื่องซึ่งอดีตนายกทักษิณ สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมเป็นอย่างมาก ที่สื่อสารออกมาเช่นนั้น อย่าลืมว่า ก่อนที่ฝิ่น จะกลายเป็นปัญหาให้กับประเทศไทยนั้น ประการแรก องค์ความรู้ของคนไทยต่อฝิ่น เรามีน้อยมาก ความตระหนักรู้โทษภัยของฝิ่นก็น้อย เช่นเดียวกับกฎหมาย ก็ออกมาไม่ทันการระบาด แล้วย้อนกลับมาดูเรื่องของกัญชา กับบริบทปัจจุบัน คนไทยตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างถูกต้อง กฎหมายก็ออกมาทันทีหลังจากมีการปลดล็อก การสื่อสารสมัยนี้ ก็ดีเยี่ยม คนไทยเข้าใจเรื่องการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม

โลกทุกวันนี้ เขาไม่มองกัญชาเป็นยาเสพติดกันแล้ว ให้ท่านดูผลสำรวจของนิด้าโพล ประชาชนส่วนมาก เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ตรงนั้น คือเสียงของประชาชน ขณะที่ทั่วโลก ใช้ประโยชน์จากกัญชากันอย่างแพร่หลายทั้งในเรื่องการรักษาสุขภาพ ไปจนถึงเรื่องเศรษฐกิจ ประเทศไทย กำลังใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์ เราต้องไม่ตกขบวนในเรื่องนี้

ท่านอดีตนายกฯ เป็นนักการเมืองที่มากด้วยความสามารถ มีหรือที่ท่านจะมองไม่เห็นคุณค่าของกัญชา ทั้งในเชิงการแพทย์ และเรื่องการแก้ปัญหาปากท้อง แต่ไฉนท่านจึงออกมาสร้างความกลัวให้เกิดแก่ประชาชน ทั้งที่ นโยบายนี้ ไม่ได้น่ากลัว กลับกัน นี่คือสิ่งที่มีประโยชน์มากมาย เพราะประชาชนมีความรู้ บ้านเมืองมีกฎหมาย แล้ว เราก็ปลดล็อกกันมาร่วมอาทิตย์ จะเห็นว่า ยังไม่มีตัวเลขการเสียชีวิตเพราะกัญชา ยังไม่มีตัวเลขอุบัติเหตุเพราะกัญชา แม้จะมีข่าวเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากกัญชาบ้าง แต่ก็นับว่าเป็นสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเทียบกับผู้คนที่สนใจนโยบายนี้ ท่านอดีตนายกฯ เป็นอินฟลูเอ็นเซอร์ของสังคม ชั่วโมงนี้ เราปลดล็อกกัญชาแล้ว สิ่งที่สังคมหวังเห็นคือ ขอให้ท่านนำเสนอวิธีการใช้กัญชาอย่างเข้าใจ อย่าใช้มากเกินไป อย่าใช้เพื่อความบันเทิง เพื่อให้กัญชาเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทุกคน ดีกว่ามุ่งโจมตีโดยหวังผลประโยชน์ทางการเมือง