อย่ามาฉวยโอกาส!“จุรินทร์”สั่งพาณิชย์จังหวัดดูแลพื้นที่น้ำท่วมอย่าโก่งราคาเด็ดขาด-แนะประชาชนแจ้งสายด่วน 1569 ได้ทันที

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในภาวะน้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีใครฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือค้ากำไรเกินควร ไม่เช่นนั้นจะให้พาณิชย์จังหวัดและทีมเซลส์แมนจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ซึ่งข้อหาค้ากำไรเกินควร จำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ช่วงหลังน้ำลดจะต้องดำเนินการนำโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน เข้าไปจำหน่ายสินค้าราคาถูกที่จำเป็นต่อการบริโภคในพื้นที่โดยเร็ว ได้มีการจัดเตรียมไว้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ระหว่างนี้ให้มีการเตรียมการตรวจสอบปริมาณสินค้าที่จำเป็นหลังน้ำลด เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ทำความสะอาดบ้าน เครื่องมือในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และสินค้าอื่นๆ เป็นต้น ให้มีปริมาณเพียงพอและจำหน่ายในราคาที่ไม่เป็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน ได้สั่งการไปแล้วให้พาณิชย์จังหวัดร่วมกับจังหวัด ติดตามสถานการณ์และรายงานโดยใกล้ชิด ตนตามทุกวันว่าจังหวัดไหนเป็นอย่างไรบ้าง

“หากพบมีการฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควร ให้แจ้งไปที่สายด่วน 1569 ซึ่งเป็นสายด่วนของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ช่วงกลางคืนอาจไม่มีผู้รับสาย แต่บันทึกไว้ ตอนเช้าจะติดต่อกลับไป” นายจุรินทร์ กล่าว